Boervin se Embleem

Simboliek van Boervin se wapen:

Die vier kleure is die kleure van die Vierkleur, naamlik: Groen, rooi, wit en blou.

B in groen is die groei, krag en jonkheid van die Boerevolk en Boervin.

Die Rooi V is in ’n pylvorm, wat staan vir vryheid en Boervin se “vryheidsinisiatief”. Dit dui aan dat die Boerevolk ’n laagtepunt bereik het, maar met die aanbreek van Boervin, dit ’n nuwe wending neem waarin die vryheid weer vorentoe en opwaarts gaan. Dit dui ook die bloed van ons voorouers wat opgeoffer is vir vryheid en die bloed van ons Verlosser  wat vir ons aan die vloekpaal gesterf het en ons volk se enigste Koning is.

Die blou is vir die beskerming van ons Hemelse Vader en sy hemelse magte rondom die Boerevolk.

Die wit is die reinheid en heiligheid waarheen ons volk strewe en van die Boerevolk as blanke volk.

Letwel: Die embleem is geensins simbolies, direk of indirek verteenwoordigend, verwysend of gekoppel aan enige ander instansie, organisasie, geheime organisasie, filosofie, godsdiens of beweging nie, behalwe dat dit die vier kleure van die Vierkleur bevat. Enige afleidings wat andersins gemaak kan word, is bloot toevallig.