Die Huidige Situasie

Wat is die huidige situasie van die Boerevolk Politieke Gevangenes?

Die Boeremag het ontstaan as ’n projek van Misdaad Intelligensie, met die doel om gewone lede van die publiek te provokeer om aan die aksies deel te neem.  Onskuldige burgers was gewerf deur die voorhou van ’n bedreiging van swart op wit geweld en aangemoedig om defensiewe strukture op te rig sodat hulle hulself teen sodanige bedreiging kon verdedig.  Misdaad Intelligensie het agente-provokateurs geplant om geleidelik die planne van defensief na offensief te verander.  Die rede vir laasgenoemde was dat Misdaad Intelligensie dan ’n groter bedreiging van regse bedrywighede kon “ontmasker” ten einde meer toegang tot die geheime fonds te regverdig.  Die gevolge van hierdie aksies van Misdaad Intelligensie was dat die werklike slagoffers van die “Boeremag” sedert 2002 agter tralies opgeëindig het.  Ander van die slagoffers van die “Boeremag projek” het teen die aangeklaagdes gedraai as staatsgetuies.  Hierdie staatsgetuies loop vandag vry.

Met die aanvang van die verhoor het meeste van die beskuldigdes ’n spesiale pleit ingedien waarin die jurisdiksie van die hof bevraagteken is.  Die beweegrede daarvoor was dat hulle nie kriminele was nie, maar hulleself as soldate beskou het en hoogstens as krygsgevangenes aangehou moes word. Die drie Pretorius-broers: Dr. Johan, Kobus  en Wilhelm Pretorius het eers sewe jaar later in die saak daarin geslaag om ʼn aansoek te bring om as krygsgevangenes hanteer te word. Ten spyte daarvan dat hulle ten volle  juridies daaraan voldoen het om as krygsgevangenes geklassifiseer te word, was die aansoek van die hand gewys en word hulle steeds nie as sodanig aangehou nie. Die staat het self tydens die verhoor die bewyse voor die hof geplaas dat die beskuldigdes ’n Boererepubliek uitgeroep het en dat daar ’n oorlog deur die Suid-Afrikaanse Boererepubliek verklaar was.  Hulle was dus regmatig soldate en gevolglik skend Suid-Afrika die Geneefse Konvensie deur hulle as kriminele te verhoor.  Hulle word nie eers as politieke gevangenes aangehou nie, maar tussen alle ander geharde kriminele. Selfs die apartheidsregering het die ANC, PAC en ander anti-apartheidsyweraars as politieke gevangenes aangehou. Die ANC en PAC het tydens die apartheidsera aangevoer dat hulle aangehoudenes as krygsgevangenes hanteer moes word. Noudat hulle aan bewind is, pas hulle nie toe wat hulle bepleit het nie en die Boerevolk Politieke Gevangenes word onder haglike omstandighede as gewone kriminele aangehou.

In die geval van die sogenaamde ‘Boeremag’ is daar geen twyfel dat die Boeremag gevangenes ‘n suiwer politieke agenda gehad, en dus as politieke gevangenes geklassifiseer moet word nie.

Lees meer: Wat is Politieke Gevangenes?

In die geval van die sogenaamde ‘Boeremag’ is daar geen twyfel dat die Boeremag gevangenes ‘n suiwer politieke agenda gehad, en dus as politieke gevangenes geklassifiseer moet word nie.

Skenk vir hul vryheid:

of http://boervin.org/skenk/