Wat is Politieke Gevangenes?

Daar bestaan drie tipe gevangenes:

    1. Politieke gevangenes
    2. Gevangenes met ‘n politieke element
    3. Kriminele gevangenes

1. Politieke gevangenes het ‘n suiwer politieke motief tydens hulle aksies geopenbaar.

Onder politieke gevangenes is daar twee groepe:

– Krygsgevangenes wie in ‘n oorlog betrokke was. Hulle politieke element word deur sy opposisie wie hom aanhou erken.

– Korrektiewe politieke gevangene se politieke motief word dalk erken, maar nie die regmatigheid van die stryd nie.

2. Gevangenes met ‘n politieke element: Onder hierdie groep was die daad nie vryheidsgerig nie, tog was daar ‘n politieke element deel van die daad. Dit kan dade wees wat byvoorbeeld ras gebasseer is. Die politieke element is hetsy die politieke motief wat in die aangehoudene se daad teenwoordig was, of politieke inmenging in die regsisteem.

3. Kriminele gevangenes: Hierdie groep is in aanhouding vir suiwer kriminele dade wat deur almal veroordeel word sonder enige politieke element of motief wat betrokke is.

Boervin beywer slegs die vrylating van die eerste groep, naamlik die Politieke Gevangenes.

Lees meer oor die huidige situasie van die Boerevolk se Politieke gevangenes.

Skenk vir hul vryheid:

of http://boervin.org/skenk/