Waaroor gaan Boervin?

Boervin (Boerevolk Vryheidsinisiatief) is ’n geregistreerde Nie-Winsgewende Maatskappy (lees meer oor die embleem). Ons hoofprojek is om die vrylating van die Boerevolk se politieke gevangenes te bewerkstellig. Boervin se oogmerk is om dit deur middel van verskeie kanale te bewerkstellig, naamlik:

  • juridies,
  • diplomaties,
  • volkeregtelik,
  • sowel as internasionale en nasionale druk deur middel van die mobilisering van openbare mening.

Watter weg ook al gevolg gaan word, is die sukses afhanklik van twee aspekte, naamlik fondse en die opinie van die dag.

Beide die skep van ’n ontvanklike klimaat en fondsinsamelings werk wederkerig op mekaar in. Hoe meer fondse ons beskikbaar het, soveel te meer kan ons bewusmakingsveldtog  uitbrei. Hoe  groter  ons  bewusmakingsveldtog  strek,  soveel wyer is die veld waaruit ons befondsing kan ontvang en word die publieke mening in die proses positief geswaai tot vrylating van ons volk se aangehoudenes.

Terwyl ons volk die laaste twee dekades aangegaan het met ons lewens, tyd saam met ons gesinne spandeer het, ons finansiële basis uitgebrei het, ons kinders en kleinkinders sien opgroei het, herinneringe saam met ons geliefdes opgebou het, het hierdie manne daagliks, geskei van hulle vrouens, kinders en geliefdes, gestry om oorlewing onder die haglikste omstandighede. Die manne in aanhouding het alles verloor. Sommige  het  nog  nie  eers  kinders nie, terwyl  ander  nooit  saam  met  hulle kinders was om hulle te sien groot word nie. Meeste se vrouens het hulle verlaat. Hulle is totaal verarm sonder enige bates. Dag vir dag word hulle onder onmenslike omstandighede saam met die grootste en gevaarlikste kriminele aangehou, ontneem van hulle vryheid. Daagliks verduur hulle die bespotting en vernedering as “gewone kriminele”, in plaas van die verering as volkshelde. Dit is nie net hulle waardigheid wat daagliks aangetas word nie, maar ook dié van ons volk.

Ons wil daarom vandag vir u vra dat u Boervin finansieel sal ondersteun. Help ons dat ons voluit en kragdadig kan ywer om ’n einde aan hierdie manne se lyding te maak. Dat ons die wêreld bewus kan maak van die onreg wat hulle nie net teen hierdie manne in persoon pleeg nie, maar teen ons hele volk.

Help ons om hierdie manne se vryheid te bewerkstellig. Hierdie manne wat vir ons volk vryheid wou bewerkstellig het en in die proses, nie net alle persoonlike bates en besittings verloor het nie, maar ook hulle vryheid verloor het. Help ons die boodskap wêreldwyd uitdra van: “Genoeg is genoeg!” Laat ons die hoofstuk afsluit. Die manne het genoeg straf verduur; sommige van hulle is alreeds langer as 20 jaar in die gevangenis. Laat die manne vry sodat hulle weer voor kan begin om te leef. Die voorreg wat ons, wat buite die gevangenis is, die laaste twee dekades as vanselfsprekend aanvaar het maar hulle nooit weer sal terugkry nie.

Kom ons maak werk daarvan dat hulle ten minste die deel van hulle lewens wat nog oor is, kan beleef.

Ons pleit dan vandag by u: Help ons wesenlik om ’n formidabele nasionale en internasionale bewusmakingsveldtog van stapel te stuur wat nie net hierdie manne se vrylating gaan bewerkstellig nie, maar dat ons ’n bewese vaandel kan plant om vir die wêreld te wys: “Die Boerevolk leef!” Dat ons verder ons volk se hoop en die wil om volk te wees by ons volk kan vestig, aan die hand van die simbool van ons helde. Maak ons hand wesenlik sterk sodat die sukses van: “Vryheid vir die Boerevolk se politieke gevangenes,” sodanige momentum verkry dat dit ontwikkel tot “Vryheid vir die Boerevolk!”  U kan ’n verskil maak deur ons hand te sterk deur middel van u finansiële bydrae of ‘n maandelikse debietorder. Vir hierdie manne, vir u kinders en kleinkinders, vir die Boerevolk!

Lees meer oor die Boerevolk se Politieke Gevangenes

Belangrik: Boervin vervang nie enige hulpfondse vir gesamentlike of individuele bydraes aan die Boerevolk Politieke Gevangenes nie.

Skenk vir hul vryheid:

of http://boervin.org/skenk/